Izgrađen dalekovod 110 kV Kotor Varoš-Ukrina

Vijesti | 11 Februara, 2016

Konzorcijum „Elektroenergetika“, u kome je lider kompanija Elnos BL, izgradio je novi dalekovod 110 kV Kotor Varoš-Ukrina. Ovo je jedan od značajnijih projekata u velikom investicionom ciklusu „Elektroprenosa BiH“ u segmentu izgradnje i rekonstrukcije dalekovoda.

Konzorcijumu „Elektroenergetika“ povjereni su nabavka materijala i opreme i kompletni radovi na izgradnji dalekovoda. Ukupna dužina trase dalekovoda je oko 22 kilometra. Na novoizgrađenom dalekovodu instalirana su 92 stuba, kao i fazni provodnici Al/Fe 240/40 mm2 i OPGW.