Izgrađeno dalekovodno polje za Kotor Varoš

Vijesti | 14 Aprila, 2016

U trafostanici 110/x kV Ukrina završeno je novo dalekovodno polje 110 kV za Kotor Varoš.  Trafostanica Ukrina jedna je u nizu trafostanica naponskog nivoa 110 kV koje se rekonstruišu u velikom investicionom ciklusu Elektroprenosa BiH. Izgradnja novog dalekovodnog (DV) polja povjerena je konzorcijumu Elektroenergetika, čiji je lider Elnos BL Banjaluka.  Projekat je završen u roku, po svim standardima struke.Početkom ove sedmice, investitor i krajnji korisnik Elektroprenos BiH izvršio je interni tehnički prijem DV polja, a tom prilikom je polje probno pušteno u pogon.

Kompletan projekat obuhvatao je nabavku i ugradnju opreme i materijala, izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji novog DV polja 110 kV. Posao naše kompanije obuhvatio je sve navedeno, osim građevinskih radova.  Kompletni elektromontažni radovi obuhvatali su poslove: montaže VN opreme, montažu ormara zaštite i upravljanja, te kabliranje i povezivanje navedene opreme, zatim kompletna ispitivanja funkcionalnosti opreme, ispitivanja telekomunikacionih veza sa daljinskim centrom Elektroprenosa BiH, te ispitivanja zaštite i upravljanja.

Novoizgrađeno dalekovodno polje 110 kV za Kotor Varoš će, zajedno sa novim dalekovodom 110 kV Kotor Varoš – Ukrina, omogućiti vezu 110 kV trafostanica Kotor Varoš i Ukrina. Ovo DV polje će u potpunosti biti operativno nakon puštanja navednog dalekovoda pod napon. Izgradnjom novog DV polja obezbjeđena je veća pouzdanost rada TS 110/x kV Ukrina.