Izvršena revizija elektroenergetskih postrojenja u fabrici „Dubicotton“

Vijesti | 6 Septembra, 2013

20/8/2013

U fabrici za preradu  pamučnih i viskoznih vlakana i proizvodnju  prediva pamučnog i vještačkog tipa “Dubicotton“,  Kozarska Dubica,  izvršena je redovna godišnja revizija elektroenergetskih postrojenja. Revizija je obuhvatila vizuelni pregled  i usaglašenost sa tehničkom dokumentacijom svih elemenata postrojenja, otpora uzemljenja uzemljivačkih instalacija,  pregled i ispitivanje transformatora i zaštitnih elemenata integrisanih na transformatorima,  zatim, ispitivanje dielektrične čvstoće i gasno-hromatografsko ispitivanje transformatorskih ulja, vizuleni pregled i ispitivanje funkcionalnosti linijskih i sabirničkih rastavljača, otpora izolacije vodova, sabirnica i polova prekidača, te ispitivanje i podešavanje zaštite VN prekidača, NN transformatorskih prekidača i pripadajućih spojnih polja.

Revizija je završena u ugovorenom roku  od  7 kalendarskih dana, a njen termin je usklađen sa planiranom pogonskom pauzom proizvodnog pogona.