Završena najkompleksnija faza revitalizacije prvog agregata u HE „Zvornik“

Vijesti | 23 Maja, 2016

Prošle sedmice završen je jedan od najkompleksnijih poslova na revitalizaciji prvog agregata A1 na hidroelektrani „Zvornik“, prenošenje kompaktne montaže novog turbinskog agregata. Elnos Grupa dio je ovog kapitalnog projekta, čiji je investitor „Elektroprivreda Srbije“, a glavni izvođač radova „Voith Hydro“. Radovi na projektu revitalizacije prve hidroelektrane na Drini počeli su 16. oktobra 2015. godine. Prema planu radovi na svakom agregatu trajaće po godinu dana, a završetak projekta planiran je za oktobar 2019. godine.

Montaži novog agregata A1 prethodile su višemjesečne pripreme i radovi, koji su obuhvatili: reparaciju opreme koja se zadržava, demontažu postojećeg turbinskog agregata, ispitivanje i isporuku nove opreme, pravljenje specijalne konstrukcije za potrebe kompaktne montaže turbinskog agregata. Ova konstrukcija napravljena je u montažno-demontažnom prostoru, kako bi se ubrzali radovi. Na montaži glavne turbinske opreme učestvovalo je oko petnaest radnika našeg podizvođača, dok su naši radnici bili angažovani na građevinskim radovima i montaži nove opreme na rasklopnom postrojenju 110 kV.

Veliki projekat revitalizacije HE „Zvornik“ podrazumijeva kompletnu zamjenu četiri turbinska agregata i rasklopnog postrojenja 110 kV. Po ugovoru, Elnos Grupa je uradila harmonizaciju i nostrifikaciju kompletnog projekta revitalizacije HE „Zvornik“,  zaduženi smo za isporuku i puštanje u rad zaštitno-upravljačkih uređaja i isporuku i puštanje u rad upravljačkog sistema elektrane. Pored toga,  učestvovali smo u projektovanju, a sada i u izvođenju mašinskih, elektro i građevinskih radova zajedno sa svojim podizvođačima.

Benefiti projekta

Nakon revitalizacije produžiće se radni vijek hidroelektrani za novih 30 do 40 godina i doprinijeti unapređivanju ekološke situacije na rijeci Drini. Ukupna snaga agregata biće povećana, a samim time i proizvodnja električne energije do 15 odsto ili za 70 miliona kilovat časova godišnje.