Logistika Elnosa uspješno prkosi koroni

U pravo vrijeme na ključnom mjestu, nezvanični je slogan našeg sektora logistike. Besprijekornim funkcionisanjem zaposleni u sektorima logistike naše kompanije bili su važna karika za efikasno i uspješno poslovanje Elnos Grupe od početka pandemije korona virusa do danas.

Planiranje, organizacija transporta, obezbjeđenje zaliha i evidencije snabdijevanja i zbrinjavanja materijalnih sredstava uz minimalne troškove, te kontrola svih procesa, sve su to radni zadaci koji u najužem smislu te riječi realizuje naš sektor logistike.

Sa izbijanjem pandemije kovida 19 najveći izazov za sektor logistike Elnos Grupe je bio kako postojeću organizaciju rada prilagoditi novim uslovima. Trebalo je obezbijediti da sve službe unutar ovog sektora u punom kapacitetu obavljaju poslove u uslovima ograničenog kretanja, ali i u okolnostima određene doze nesigurnosti i straha koji se pojavio kod ljudi usljed nepoznanica koje je virus donio sa sobom.

Bilo je važno obezbijediti kontinuitet nabavki neophodnih za realizaciju projekata i nesmetan rad poslovnih jedinica, te na najvišem nivou zadržati operativnost i održavanje voznog parka, uz maksimlano vođenje računa o zaštiti zdravlja zaposlenih.

Ako imate u vidu da naša kompanija posluje u 13 zemalja, da se transport u najčešćem broju slučajeva realizuje kroz minimalno šest država do odredišta, da svaka država, a nerijetko i pokrajina, ima niz procedura koje se u trenutnim uslovima često mijenjaju, da robu transportujemo širokim spektrom transportnih sredstava koje je potrebno međusobno uskladiti u vrijeme pandemije, onda već imate predstavu koliko je trenutno kompleksan posao koordinacija svakog transportnog zahtjeva.

Uprkos svim komplikacijama, naše ekipe iz sektora logistike praktično 100 procentno uspijevaju realizovati sve svoje radne zadatke. Bez većih dodatnih troškova sve zahtjeve izvršavaju poštujući principe tačnosti i preciznosti.

U saradnji sa sektorima inženjeringa, korporativnih poslova i zaštite na radu redovno se ispituju sve mogućnosti putovanja za svakog zaposlenog i svako vozilo, svakodnevno se prikuplja sva potrebna dokumentacija za nesmetano kretanje u zemlji i inostranstvu, te jasno definiše ruta kretanja vozila,  način transporta radnika, vozila i mašina, te način snabdijevanja robom.

Struktura voznog parka Elnos Grupe

Najveći uspjeh logistike Elnos Grupe se svakako ogleda u tome što je u vrijeme pandemije omogućio značajnom broju sektora kompanije da svoj rad izvode u punom kapacitetu.

U ovom sektoru s ponosom ističu da su to postigli rukovodeći se kombinacijom transportnih i logističkih principa baziranih na: timskom radu, dobroj organizaciji i uvijek optimističnom i nesebičnom pristupu poslu.