MHE Bočac 2-potvrda Elnosovog ‘know how’

Vijesti | 4 Oktobra, 2018

Mala hidroelektrana Bočac 2, instalisane snage 10 MW, danas je svečano puštena u rad. Nova hidroelektrana se nalazi na toku rijeke Vrbas, sedam kilometara nizvodno od hidroelektrane Bočac 1 i proizvodiće 46 GWh godišnje.

Ovaj hidroenergetski objekat predstavlja realizaciju ideje stare 37 godina i jedan je od novih izvora kilovat časova zelene energije važnih za sistem Elektroprivrede Republike Srpske.

Projekat izgradnje MHE Bočac 2 je poduhvat na kojem je u proteklom periodu godine Elnos BL predvodio kompletnu elektromašinsku i hidromehaničku fazu radova.

Bili smo uključeni u sve segmente projekta izgradnje MHE Bočac 2, od izrade kompletne proizvodne i tehničke dokumentacije, harmonizacije, isporuke, montaže i ispitivanja elektromašinske i hidromehaničke opreme, funkcionalnog ispitivanja i na kraju puštanja elektrane u rad.

Posebna tehnička specifičnost radova na MHE Bočac 2 se odnosila na zahtjevnu fazu ugrađivanja  dva kapsularna agregata kojoj je prethodio višemjesečni izazovan proces rada ekipa Elnosa BL. Kapsularni agregati, instalisane snage 5 MW i teški po 55 tona, su u okviru jedne od posljednih faza izgradnje MHE Bočac 2 u potpunosti potopljeni u vodu, 21 metar ispod kote i pristupnog platoa.

Izvođenje radova na projektu MHE Bočac 2 je potvrda “know-how” Elnos BL, odnosno statusa kompanije koja veoma dobro poznaje modernu tehnologiju i sopstvenim resursima može da realizuje kompletnu elektromašinsku i hidromehnačku fazu od projektovanja opreme do puštanja postrojenja u rad.

MHE Bočac 2 je veoma kompleksan projekat na kome smo primijenili savremen projekt menadžment i kontrolu kvaliteta

Poduhvat izgradnje MHE Bočac 2 smo realizovali u saradnji sa investitorom ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad i našim konzorcijalnim partnerom Andritz Hydro S.A.S.