MHE Jablanica – novi iskorak na domaćem terenu

Elnos Grupa uspješno realizuje zahtijevan poduhvat izgradnje MHE Jablanica u Donjem Vardištu kod Višegrada. Prvi put u oblasti izgradnje hidroelektrana pored elektromašinske faze radova, sopstvenim kapacitetima naši timovi izvode kompletnu građevinsku fazu radova i realizaciju sistema upravljanja elektranom.

MHE Jablanica je daljinski upravljiva elektrana derivacionog tipa, nastaje na istoimenoj rijeci koja je lijeva pritoka Rzava i proizvodiće približno četiri GWh električne energije godišnje.

Vrijedni i vješti građevinci Elnosa, u uslovima fascinantne ali i dosta surove prirode, uradili su već značajan dio posla. Obezbijeđeno je napajanje gradilišta električnom energijom, te instalirana automatska mobilna betonara. Izgrađeni su i vodozahvati na Jablanici (visine 8,5 metara)  i Dubničkom potoku (visine 4 metra), cjevovod od 4,5 kilometara, preusmjeravan tok rijeke, nakon čega će uslijediti građevinski radovi na mašinskoj zgradi hidroelektrane.

Svojevrsnu krunu radova će sasvim sigurno predstavljati izgradnja brane visoke 8.5 metara i široke 50 metara. U ovu branu biće ugrađeno više od 2500 metara kubnih betona i više od 110 tona armaturnog čelika.

„Za naš tim ovaj projekat je veliki izazov jer imamo namjeru da u budućnosti budemo važni akteri na polju izvođenja građevinskih radova u oblasti hidroenergetike”, rekla je Ana Ković, rukovodilac sektora za građevinu Elnosa BL.

Naše ekipe su zadužene i za realizaciju kompletne elektromašinske i hidromehaničke faze radova na MHE Jablanica.

Ova etapa između ostalog podrazumijeva ugradnju hidromehaničke opreme na vodozahvatima, energetskih i ormara zaštite i upravljanja u mašinskoj zgradi, instalaciju SN postrojenja, transformatora, te svih potrebnih energetskih i komandno-signalnih kablova i naravno ugradnju „srca“ same elektrane – turbine i generatora. Duško Čabrilo, projekt menadžer Elnos Grupe, ističe da na ovom projektu radi mladi tim stručnjaka kompanije koja već ima dragocjeno iskustvo u ovoj oblasti, te da je ovaj projekat za njih značajan iskorak.

 

Poseban izazov – mozak elektrane

Poseban korak za našu kompaniju Elnos je instalacija sistema turbinske regulacije, koji zapravo predstavlja “mozak“ elektrane – upravlja radom turbine i svim sistemima neophodnim za ispravan rad elektrane. Prvi prvi put samostalno obavljamo ovaj dio posla. Ključna oprema sistema upravljanja koju ugrađujemo sastoji se iz sljedećih komponenti: PLC-a, HMI-a, sinhronizatora i zaštitnog uređaja generatora, regulatora pobude generatora i ostale pomoćne opreme koja čini jedan ormar upravljanja agregatom.

“Samostalno ćemo realizovati sistem turbinske regulacije i upravljanja u maloj hidroelektrani, što znači da će naši inženjeri, pored toga što će isprojektovati sistem upravljanja, samostalno izraditi konfiguraciju PLC-a na osnovu unaprijed osmišljenog upravljačkog algoritma i strategije upravljanja turbinom”, istakao je Slaven Pavlović, projekt menadžer Elnos Grupe.