Naša misija broj 1 – 0 povreda na radu

Elnos Grupa konstantno ulaže resurse i napore u efikasnu primjenu mjera zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu što je i najvažnija investicija u budućnost kompanije. Povodom Svjetskog dana bezbjednosti i zaštite na radu – 28. aprila, osvrćemo se na aktivnosti našeg Sektora za bezbjednost i zaštitu na radu.

U privrednim društvima čija su osnovna djelatnost poslovi sa povećanim rizikom po zdravlje radnika, organizacija bezbjednosti i zaštite na radu je uvijek poseban izazov. Osnovni postulat Elnos Grupe glasi da broj povreda na radu bude nula, a tolerancije u poslovima bezbjednosti i zaštite na radu nema.

Za sprovođenje istog u djelo zaduženi su naši menadžeri za bezbjednost i zaštitu na radu koji kao istinski profesionalci svakodnevno donose važne odluke i snose odgovornost za bezbjednost oko 570 radnika. Uz podršku specijalizovanih eksternih kompanija, oni uspješno obavljaju veoma odgovoran posao u našoj kompaniji u kojoj je više od polovine zaposlenih na radnim mjestima sa svakodnevnom izloženošću povećanom riziku.

„Posao inženjera zaštite na radu je kompleksan, dinamičan i odgovoran, ali ništa nam nije teško kada znamo da smo tokom svakog radnog dana uradili sve da zaposleni u kompaniji budu maksimalno bezbedni“, ističe Radmila Cvetković, glavni saradnik za poslove bezbjednosti i zdravlja na radu.

Sa druge strane, na prvoj liniji izazova na polju zaštite i bezbjednosti na radu svakodnevno su naši sajt menadžeri. Oni snose najveću odgovornost za bezbjedno izvođenje radova na terenu. Ispuniti niz zadataka, od kojih je većina sa povećanim rizikom, nije nimalo jednostavno i naša Grupa je ponosna na njihov rad.

Dio osvrta na rad Službe zaštite i bezbjednosti na radu Elnos Grupe u prethodnom periodu se neizostavno odnosi i na sprovođenje neophodnih epidemioloških mjera u cilju omogućavanja rada u uslovima pandemije.

Ipak, u ovoj Službi se slažu da je u odnosu na početak pandemije kovida 19 danas sve mnogo lakše i jednostavnije, jer su uspostavljene jasne procedure rada, dostupnost svim neophodnim sredstvima je olakšana, a uspostavljeni su elektronski portali za zakazivanje PCR testiranja i provođenje imunizacije.

Pandemija još ne jenjava i iz ugla zaštite zdravlja radnika situacija se prati iz dana u dan. Veći broj naših radnika odlazi na inostrana gradilišta i da bi se obezbjedio siguran proces kretanja radnika neophodna je i saradnja sa Sektorom logistike koji organizuje kretanje ljudi i opreme. Najvidljiviji rezultat jako dobre saradnje ova dva sektora je činjenica da za vrijeme pandemije radovi na gradilištima nisu zaustavljeni.

Pored navedenog ponosni smo i na činjenicu da Elnos Grupi u proteklom periodu nije izrečena niti jedna sankcija zbog nepoštovanja epidemioloških mjera.

Svaki dan imamo veliki broj radnika kako na stranim, tako i na domaćim gradilištima, i veoma je kompleksan posao osigurati bezbjedno i zdravo radno mjesto za svakog zaposlenog. Ipak, važno je da su radnici svjesni da samo zajedno možemo izgraditi najbolje prakse i rješenja na polju bezbjednosti i zaštite na radu“, rekao je Mišo Babić, inženjer zaštite na radu i životne sredine.

Poštujući preventivne mjere, zaposleni čuvaju sebe, svoje kolege, porodice, ali pomažu i kompaniji da bude lider i ostvari svoju poslovnu viziju i ostane na visini zadatka, zaključuje stručni tim Elnos Grupe povodom Svjetskog dana bezbjednosti i zaštite na radu – 28. aprila.