Nova referenca Elnosa Beograd

Vijesti | 18 Maja, 2015

Kompanija Elnos BL d.o.o. Beograd učestvovala u izgradnji novog Data centra za kompaniju Telekom Srbije, na lokaciji TKC Katićeva 14-16, u Beogradu.

Radove je izveo konzorcijum četiri kompanije, Elnos BL Beograd, Saga, Elkoms i SBT. Projekat je realizovan po sistemu „ključ u ruke“.

Na izgradnji ovog Data centra naš dio posla obuhvatao je izradu glavnog projekta arhitektonsko-građevinskih radova,  glavni projekat elektroinstalacija niskog napona i elektromotornog pogona, isporuku opreme i izvođenje radova po navedenim projektima. Objekat je izgrađen u ugovorenom roku, a projektovani i izvedeni radovi zadovoljavaju najviše svjetske standarde u ovoj oblasti.

Telekom Data Centar je realizovan na principu „Telehousinga“, kojim se obezbjeđuje apsolutno sigurno kontrolisano okruženje za smještaj IT opreme srednjih i većih preduzeća, poslovnih korisnika,  pa i internet servis provajdera. Realizovanom infrastrukturom, koja je u svim segmentima redundatna, poslovnim korisnicima je omogućen savremen način smještaja telekomunikacione opreme, u klimatizovan prostor površine 500 m² kapaciteta do 150 IT rek ormana, sa obezbjeđenim efikasnim i fleksibilnim sistemom napajanja, savremenim sistemima zaštite, kao i mogućnošću izbora povezivanja na neku drugu od mreža Telekoma Srbija.