Nova snaga za dvije trafostanice u Švedskoj

Vijesti | 19 Oktobra, 2018

Ekipe Elnosa su ušle u finalnu fazu još jednog značajnog projekta na jugu Švedske. Dio smo projekta rekonstrukcije trafostanica 130/20 kV Skånes-Fagerhult i 130/20 kV Bjärnum, važnog za stvaranje modernijeg i stabilnijeg elektroenergetskog sistema u ovoj skandinavskoj zemlji.

U okviru prve etape radova rekonstrukcije naši timovi su u obje trafostanice izvršili montažu novog 130 kV dalekovodnog polja, novog 130 kV trafo polja i novog spojnog 130 kV polja. Potom je uslijedilo puštanje novoizgrađenog 130 kV postrojenja pod napon, te uklanjanje postojećeg 130 kV dalekovodnog i trafo polja.

Druga etapa je donijela nastavak poslova u domenu montaže novog dalekovodnog i trafo polja, istog napona.

Naši radovi su podrazumijevali i montažu kompletnih metalnih konstrukcija, elektroenergetskih elemenata u navedenim poljima, kao i izrada svih primarnih veza. Takođe su izvršena sekundarna ožičenja, kao i ugradnja novih mikroprocesorskih uređaja za 130 kV i 20 kV postrojenja u trafostanici Bjärnum i novih zaštitnih mikroprocesorskih uređaja za 130 kV, 20 kV i 10 kV postrojenja u trafostanici Skånes-Fagerhult.

Trafostanica Bjärnum je već puštena pod napon, dok u trafostanici Skånes-Fagerhult trenutno uspješno obavljamo drugu etapu radova.

Rekonstruisane trafostanice će poveaćati pouzdanost elektroenergetskog sistema Švedske.

Investitor projekta je kompanija E.ON Elnät Svergie AB, a glavni ugovarač je kompanija Siemens AB Svergie. Svi radovi rekonstrukcije, na obje trafostanice, će biti okončani do prve polovine decembra ove godine.