Nova trafostanica za razvoj Laktaša

Vijesti | 20 Oktobra, 2016

Elnos Grupa je dio konzorcijuma Elektroenergetika, koji za investitora Elektroprenos BiH gradi novu trafostanicu  110/20 kV Laktaši 2. Uvođenje u posao izgradnje bilo je u aprilu 2015. godine, a nakon završetka kompletnog dijela poslova naše kompanija, 5. oktobra 2016. obavljen je tehnički prijem.  Nova  110 kilovoltna trafostanica napajaće električnom energijom industrijsku zonu na području opštine Laktaši, a planirano je da počne sa radom krajem tekuće godine.

Elnos Grupa je imala značajnu ulogu u izgradnji nove trafostanice u Laktašima. Obavili smo poslove: montaže primarne opreme 110 kV i isporuke i montaže energetskog transformatora snage 20 MVA. Zatim, poslove kabliranja kompletnog postrojenja 110 kV, kao i povezivanja kablova sa VN opremom i sa ormarima zaštite i upravljanja. Riječ je o najsavremenijim ormarima zaštite i upravljanja za polja 110 kV koji su izrađeni u našoj elektromehaničkoj radionici. Ormari su ugrađeni u komandnu prostoriju za smještaj svih ormara i lokalnog monitoring sistema, micro SCADA, sa najsavremenijim rješenjima. Veze lokalnog sistema sa terminalima zaštite i upravljanja, kao i sa sistemom daljinskog nadzora u TS Banja Luka 6 su optičke.

Nоva trаfostаnica je izuzetno značajna za razvoj opštine Laktaši. Elnos Grupa je profesionalnom realizacijom ovog projekta još jednom dala doprinos u izgradnji i jačanju elektroenergetskog sistema BiH i potvrdila stratešku saradnju sa Elektropenosom BiH.

 O trafostanici 110/20 kV Laktaši 2

Trafostanica je prenosnog odnosa 110/20 kV, sa jednim sistemom cjevnih sabirnica AlMgSi 100/88, sa ukupno pet polja, od kojih se u ovoj etapi funkcionalno opremaju četiri.  Pored postrojenja 110 kV, trafostanica ima postrojenje 20 kV, koje je smješteno u pogonskom dijelu komandno-pogonske zgrade.