Novi projekat Elnos Grupe na tlu Švedske

Vijesti | 20 Septembra, 2017

Elnos Grupa je započela još jedan projekat u Švedskoj. Dobili smo zadatak da izvršimo rekonstrukciju tri dalekovoda i da obavimo njihovo uvođenje u novu trafostanicu Karlslund.
Naš dugogodišnji partner, kompanija Linjemontage AB, nam je povjerila izvršenje radova demontaže i podizanja 18 novih dalekovodnih stubova, elektromontažne radove na instalaciji provodnika i uvođenja dalekovoda u novu trafostanicu 400 kV Karlslund.
Preciznije govoreći radi se o rekonstrukciji dva dalekovoda naponskog nivoa 400 kV i jednog dalekovoda napona 130 kV.
Elnos Grupa obavlja ovaj projekat s ciljem povezivanja trafostanice 400 kV Karlslund na švedsku nacionalnu energetsku mrežu, a rekonstruisani dalekovodi će zajedno sa novom trafostanicom u konačnici da doprinesu jačanju kapaciteta elektroenegetske mreže u zapadnoj švedskoj oblasti Orebro.
Investitor projekta je kompanija Svenska Kraftnat, a rok za njegovo izvođenje je 30. novembar.