Novi projekat na jugu Skandinavije

Vijesti | 22 Juna, 2018

Timovi Elnos Grupe su danas na pragu još jednog značajnog projekta na tlu Švedske. Dio smo izgradnje nove trafostanice 400 kV FT6 Barseback, koja će biti nova karika energetske stabilnosti južnog dijela ove zemlje.
U periodu koji predstoji, izvršićemo poslove montaže primarne opreme na objektu nove trafostanice 400 kV FT6 Barseback, koji podrazumijevaju montažu 400kV novog postrojenja sa dvostrukim sistemom sabirnicane posredno pored postojećeg 400/130 kV postrojenja.
Preciznije govoreći, naši zadaci podrazumijevaju montažu centralnih portala, čelične konstrukcije za sabirnice i sabirnica, strujnih i naponskih mjernih transformatora, zatim spajanje primarnih visokonaponskih veza u svim poljima.
Postojeća trafostanica FT6 Barseback je puštena u rad prije 44 godine i dio je sistema kompanije E.ON Kärnkraft Sverige. U okviru projekta, čiji je dio i Elnos Grupa, postojeće postrojenje ove trafostanice će biti podijeljeno na novo 400 kV interkonektivno postrojenje i postojeće 130 kV postrojenje predviđeno za potrebe regionalne mreže.
Potreba za izgradnjom novog energetskog postrojenja je prvenstveno nastala zbog činjenice da je postojeća trafostanica na ovoj lokaciji, koja je ranije služila za povezivanje nulearne elektrane Barseback sa švedskom energetskom mrežom, postala nepouzdana. Pored toga, elektrana Barseback se gasi i trafostanica FT6 Barseback više nema ulogu njenog povezivanja na švedsku elektroenergetsku mrežu.