Novi projekat u Rafineriji nafte Brod

Vijesti | 27 Februara, 2014

10/2/2014
Sredinom janura
počela je realizacija projekta Modernizacije sistema elektro snabdijevanja. Investitor je Зарубежнефтестроймонтаж, a korisnik Rafinerija nafte Brod. Projektom je obuhvaćena modernizacija elektroenergetskog (EE) dijela postrojenja nove linije za preradu nafte, Sekcije 31, kao i modernizacija najvažnijeg EE postrojenja u Rafineriji nafte Brod, Postrojenja P-20. Trenutno su završeni radovi na rekonstrukciji rasvjete i opšte instalacije Postrojenja P-20. Počeli su i građevinski radovi na otvaranju kablovskih kanala i radovi na izradi dodatnih kablovskih trasa u kablovskoj etaži.

Modernizacijom će se obezbijediti veća raspoloživost, sigurnost i pouzdanost napajanja značajnog broja važnih naftnih postrojenja.