Novi ugovor sa MEPSO-m

Vijesti | 28 Oktobra, 2016

Juče je u Skoplju konzorcijum Elnos Srbija (Beograd)-Končar transformatori (Zagreb) potpisao ugovor o isporuci visokonaponske opreme sa Makedonskim elektroprenosnim sisitem operatorom (MEPSO). Naš konzorcijum bio je najpovoljniji na međunarodnom tenderu za nabaku primarne visokonaponske opreme za modernizaciju trafostanica naponskog nivoa 400 i 110 kV. Ugovor se odnosi na nabavku prekidača, rastavljača, mjernih transformatora i odvodnika prenapona.

Ovo je prva nabavka u planiranom nizu projekata revitalizacije i modernizacije prenosne mreže u Makedoniji, koji se realizuju u kreditnom aranžmanu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Novim ugovorom Elnos Grupa nastavlja aktivno učešće u u modernizaciji regionalne prenosne mreže, kao i dugogodišnju uspješnu saradnju sa MEPSO-m .