O Elnosu

Internacionalni koncern za elektroenergetiku

Elnos Grupa je internacionalni koncern za elektroenergetiku. Njegujući tradiciju dužu od 75 godina, Elnos Grupa primjenjuje svoje znanje i iskustvo gradeći trajne vrijednosti. Mnogobrojni projekti izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije, svrstali su nas u red vodećih kompanija za objekte do 400 kV (na elektranama, elektroenergetskim mrežama, infrastrukturnim projektima, industriji i instalacijama). Ovo čini čvrst temelj za pružanje sveobuhvatnog spektra usluga Elnos Grupe, koje vode ka postizanju energetskog, ekonomskog, ekološkog i društvenog napretka.

Naša strategija je usmjerena prema dugoročno profitabilnom rastu kompanije. Profesionalan pristup modernim zahtjevima i tržištima budućnosti, uz usvajanje i primjenu najnovijih tehnologija, pozicionirali su nas u red kompanija koje idu u korak sa svjetskim trendovima.