Nova energetska priča u Švedskoj

Vijesti | 22 Jula, 2016

Kao jedan od lidera u regionu u oblasti izgradnje i rekonstrukcije trafostanica do naponskog nivoa 400 kV, Elnos Grupa proširilia je ovaj segment portfolija i na skandinavsko tržište. Poslije prvih uspješno realizovanih projekata u ovoj oblasti, ugovorili smo i prvi projekat po principu ‘ključ u ruke’. To je projekat rekonstrukcije TS 130/10 kV Kramforš, čija je realizacija počela prošle sedmice.

Projekat je od izuzetnog značaja, jer je TS Kramforš jedno od najvažnijih čvorišta 130 kV mreže u ovom dijelu Švedske. Cilj projekta je rekonfigurisanje mreže u tom dijelu zemlje, čime će se obezbijediti sigurnije napajanje i daleko napredniji i sigurniji sistem zaštita, kao i proširen sistem daljinskog upravljanja.

Naš posao na ovom projektu obuhvata kompletne građevinske i elektro radove na trafostanici i dalekovodu. Uradićemo rekonfigurisanje 130 kV postrojenja, izmještanje transformatora na nove  lokacije, ugradnju nove  mikroprocesorske zaštite, novih mjernih transformatora i novih transformatora za sopstvenu potrošnju. Takođe ćemo uraditi uvođenje komunikacionog protokola IEC61850 na nivou trafostanice i omogućiti komunikaciju sa dispečerskim SCADA sistemom. Izgradićemo i novi dio dalekovoda (bajpas) oko trafostanice.

Poseban izazov sa kojim ćemo se suočiti su izuzetno kratka isključenja u kojima je predviđeno rekonstruisanje trafostanice, jer je ista važno čvorište u okviru elektroenergetskog sistema Švedske. Investitor projekta je  E.ON Elnät Sverige AB iz Malmea, a ugovoreni rok za završetak projekta je novembar 2016. godine.