Počeli radovi na trafostanicama Stavlo i Linsankan u Švedskoj

Vijesti | 3 Aprila, 2017

Elnos Group je, za potrebe jedne od vodećih švedskih energetskih kompanija E.ON Elnät Sverige AB, danas započela projekat rekonstrukcije i nadogradnje trafostanica 130/50 kV Stavlo i 130/50 kV Linsankan u Švedskoj.

Radi se o projektu koji za nas predstavlja izazov od velikog značaja, jer je njegov početak još jedna potvrda povećanja ovog segmenta portfolija Elnos Grupe u EU.

Specifičan izazov za naše ekipe predstavlja činjenica da se jedna trafostanica nalazi na kopnu, dok je druga pozicionirana na susjednom ostrvu Oland, jednom od najpoznatijih turističkih odredišta Švedske.

Upravo je značaj ostrva Oland, kao ostrvske turističke destinacije, nametnuo potrebu povećanja stepena sigurnosti elektroenergetske mreže na njemu.

Trafostanice Stavlo i Linsankan su međusobno udaljene oko 25 kilometara i povezane podvodnim energetskim kablom.

Cilj projekta Elnos Grupe je da za potrebe proširenja i modernizacije 130 i 50 kV mreže uradi rekonstrukciju obe trafostanice paralelno, i to dogradnjom više 130 i 50 kV polja, te zamjenom visokonaponskih (VN) aparata u dodatnih nekoliko polja. Zajedno sa zamjenom VN aparata, naši timovi će obaviti kompletno postavljanje kabla i povezivanje sistema kontrole i zaštite polja.

U sklopu rekonstrukcije će biti obavljeno i polaganje energetskog kabla 130 kV sa ugradnjom suvih kablovskih završnica.

Zadatak Elnos Grupe u okviru ovog poduhvata je i rekonstrukcija dalekovoda koji povezuju ove dvije susjedne trafostanice na samom jugu Švedske.

Investitor projekta je E.ON Elnät Sverige, dok je nosilac ugovora kompanija Siemens AB Švedska.

Ugovor je potpisan 19. januara ove godine, a prema usvojenoj dinamici rekonstrukcije i nadogradnje trafostanica Stavlo i Linsankan projekat treba da bude okončan u dvije etape.  Prva etapa će biti izvršena tokom aprila i maja, dok bi druga etapa trebala početi u julu i trajati do septembra tekuće godine.

 

Ostrvo Oland

Ostrvo Oland je jedno od najpoznatijih turističkih odrednica Švedske. Od kopna je razdvojeno Kalmarskim moreuzom, a vezu između ostrva i kopna predstavlja šest kilometara dugačak Olandski most, najduži građevinski poduhvat ovog tipa u Evropi.

Na ostrvu se nalazi više od 400 živopisnih vjetrenjača i veoma je popularno turističko odredište za Šveđane u periodu godišnjih odmora.