Počeli radovi na transformatorskoj stanici ”Krafla 49“ na Islandu

Vijesti | 15 Marta, 2017

Elnos Grupa je danas počela izvođenje elektromontažnih radova na novoj GIS transformatorskoj stanici  ”Krafla 49“ na sjeveru Islanda, što je projekat koji za kompaniju predstavlja sasvim nov izazov u „zemlji vatre i leda“.

Radi se o jedinstvenom poduhvatu u okviru kojeg je Elnos Grupa dobila zadatak da obavi elektromontažne poslove na transformatorskoj stanici, koja radi u okvirima najveće geotermalne elektrane Islanda „Krafla“.

Investitor projekta je ”LANDSNET” Island, a glavni ugovarač  je švajcarska firma  ”GE Grid”.

Radnici Elnos Grupe zaposleni na ovom projektu će sve do 1. juna, što je krajnji predviđeni rok za izvršenje projekta, uz nadzor i saradnju sa kolegama iz „GE GRID-a“, izvršiti elektromontažne radove na  GIS 245/132/12 kV transformatorskoj stanici „Krafla 49“.

Osnovni cilj realizacije ovog projekta je stvaranje veze između 220 kV dalekovoda sa postojećom 110 kV transformatorskom stanicom elektrane „Krafla 49“. Izuzetno je značajno i što će se realizacijom ovog projekta stvariti uslovi za kasnije proširenje elektrane i povezivanje novih proizvodnih kapaciteta na elektroenergetski sistem Islanda.

Projekat će se odvijati u dvije faze. Prvi faza podrazumijeva montažu GIS 220 kV postrojenja i pripadajućeg kompresorskog sistema, a koje će Elnos Grupa realizovati u saradnji sa kompanijom „GE GRID“ iz Švajcarske. Sve preostali elektromontažne radove iz druge faze Elnos Grupa će realizovati samostalno.

Naši radnici se u okviru obavljanja novog poduhvata na Islandu suočavaju sa pritiskom dva značajna izazova. S jedne strane to je nepristupačno korozivno podnedblje u kojem se projekat obavlja, a sa druge to su kratki vremenski rokovi za njegovo izvođenje. Ovi zahtjevni uslovi su nametnuli potrebu realizacije specifičnih tehničkih terenskih rješenja, što će za timove Elnos Grupe predstavljati još jedan novi izazov.

Po završetku elektromontažnih radova preuzećemo i kompletno ispitivanje transformatorske stanice.

O geotermalnoj elektrani „Krafla“

„Krafla“ je najveća je geotermalna elektrana Islanda,  ime je dobila je ime po istomenom vulkanu u čijoj je blizini sagrađena.

Ukupni kapacitet njene proivodnje iznosi 500 GWh električne energije godišnje, dok njen instalisani kapacitet iznosi 60 MW.

U energetskoj istoriji ove zemlje geotermalna elektrana „Krafla“ je posebna zbog činjenice da je predstavljala pionirski projekat Vlade Islanda, tokom čije je izgradnje neumoljiva priroda ove zemlje napravila niz prepreka. Mnogi su mislili da radovi na njoj nikada neće biti okončani ipak „Krafla“ je uspješno  puštena u rad  1978. godine. Od vremena njenog otvaranja, pa do danas, ona predstavlja svojevrsno obilježje energetskog ponosa ove zemlje.