Prodaja

Svi naši sektori i poslovni servisi čine kompaktnu cjelinu. Kako bismo svakom partneru pružili najbolje tehničko i komercijalno rješenje i najkvalitetniju uslugu, rad prodaje organizaciono je sistematizovan kroz sektore: sistemske prodaje, tenderske prodaje i prodaje roba.

Sistemska prodaja je posebno važna karika našeg poslovnog sistema koja spaja kompletan portfolio inženjeringa sa tržištem. Ovaj dio prodaje, po sistemu ’ključ u ruke’, bavi se tehnički najzahtjevnijim dijelom projekata, bilo da je riječ o javnim nabavkama ili privatnim investicijama. Projektna rješenja i ponude često idu korak dalje od traženog, donoseći kupcima prijedloge za unapređivanje projekta.

Rad tenderske prodaje prevashodno je usmjeren na projekte javnih nabavki čiji je predmet isporuka opreme za elektroenergetska preduzeća. Dugogodišnje profesionalno poslovanje u ovoj oblasti i mnogobrojne reference koje posjedujemo, rezultirali su današnjom visokom pozicijom pouzdanog i cijenjenog dobavljača.

Dio koji se odnosi na prodaju robe, bilježi fantastične rezultate i reference, koji su je doveli na lidersku poziciju u BiH. Posebno bismo istakli da imamo vrlo razvijenu veleprodajnu i maloprodajnu mrežu, kao i jedno od najsnabdjevenijih veleprodajnih skladišta sa 8.000 artikala vodećih domaćih i stranih dobavljača.