Produžavamo život starih MHE zapadne Srbije

Vijesti | 11 Avgusta, 2017

Prvim fazama radova na revitalizaciji mini-hidroelektrana Seljašnica i Turica Elnos Grupa je, kao vodeći član konzorcijuma formiranog sa kompanijom Kössler GmbH & Co KG, započela realizaciju sveobuhvatnog projekta revitalizacije sedam mini-hidroelektrana u regiji zapadne Srbije.
Ovaj poduhvat za Elnos Grupu predstavlja veliki izazov, jer se radi o rekonstrukciji energetskih objekata među kojima su neki stari i više od 100 godina.
Ekipa Elnos Grupe je do sada u mini-hiroelektranama Seljašnica i Turica uspješno obavila sveobuhvatne i veoma zahtjevne pripremne radove, nakon čega je, početkom avgusta, započela izvršavanje radova revitalizacije.
MHE Seljašnica je diverzioni tip MHE i energetski je objekat pozicioniran na istoimenoj rijeci. Prvi put je puštena u rad 1953. godine. Instalisana snaga ove MHE iznosi 900 kW, a njena srednja godišnja proizvodnja je 2 GWh.
MHE Turica je energetski objekat stariji od Seljašnice 25 godina. Pozicionirana je na rijeci Đetinji kod Užica i manjeg je kapaciteta. Njena instalisana snaga iznosi 320 kW i ima srednju godišnju proizvodnju od 1,95 GWh.
Konzorcijum bi prema važećem planu do kraja godine u mini-hidroelektranama Seljašnici i Turica, trebao da izvrši poslove ugradnje i puštanja u rad elektromašinske opreme.
Ukupno posmatrano, projekat revitalizacije sedam MHE zapadne Srbije je veoma poseban jer predstavlja veoma rijedak i neobičan tehnički spoj objedinjenja starih i novih tehnologija. U mini-hidroelektranama će biti uvedena najmodernija automatizacija kompletnih postrojenja uz mogućnost daljinskog upravljanja i rada ovih pogona bez posade. Ovo je jedinstvena poslovna prilika koja se rijetko dobija i po stepenu komplikovanosti izvođenja radova predstavlja veliki izazov.
Projekti revitalizacije će biti izvedeni po striktnim ekološkim standardima, a po njihovom okončanju Srbija će dobiti veoma značajne nove zelene KW. Investitor projekta je “Elektroprivreda Srbije”.