Bosna i Hercegovina / Naše reference

Bosna i Hercegovina

Hidroelektrana Bočac

Značaj projekta U okviru ovog projekta izvršena je zamjena najvitalnijih sistema, pored sistema upravljanja, koji omogućavaju siguran i stabilan rad hidroelektrane. Zamjenom postojećih sistema, koji...

pročitaj više
Bosna i Hercegovina

Rafinerija nafte Brod

Značaj projekta: Sredinom 2008. godine Rafinerija nafte u Brodu počela je dugoročni proces modernizacije nizom projekata. Elnos Grupa u kontinuitetu učestvuje u procesu modernizacije, a...

pročitaj više
Bosna i Hercegovina

Trafostanica 400/220/110/x kV Trebinje

Značaj projekta Trafostanica 400/220/110/x kV Trebinje je jedno od najvećih rasklopnih postrojenja u bivšoj Jugoslaviji. Ovaj značajan objekat rekonstruisan je i modernizovan u okviru projekta...

pročitaj više
Bosna i Hercegovina

Rekonstrukcija dalekovoda 2×110 kV Banja Luka 6-Prijedor-Knežica

Značaj projekta: Rekonstrukcija dalekovoda 2x110 kV Banja Luka 6-Prijedor-Knežica predstavlja nastavak realizacije projekata rekonstrukcije dalekovodne mreže iz velikog investicionog ciklusa našeg dugogodišnjeg partnera, kompanije Elektroprenos BiH....

pročitaj više
Bosna i Hercegovina

Izgradnja trafostanice Laktaši 2

Značaj projekta: Razvoj industrijske zone u Aleksandrovcu, aerodroma Mahovljani, kao i izgradnja auto­puta Banjaluka-Gradiška, doveli su do potrebe za izgradnjom nove trafostanice na području opštine...

pročitaj više
Bosna i Hercegovina

Ispitivanje namotaja u TE Stanari

Značaj projekta: Termoelektrana Stanari je najveća pojedinačna investicija i prva privatna termoelektrana u BiH. Godišnja proizvodnja TE Stanari iznosi 2 miliona MWh električne energije, a...

pročitaj više
Bosna i Hercegovina

Izgradnja MHE Bočac 2

Značaj projekta: Izgradnja mini-hidroelektrane Bočac 2 predstavlja razvojni projekat od višestrukog značaja za elektroprovredu RS i privredu Mrkonjić Grada. Radi se o elektroenergetskom objektu u...

pročitaj više
Bosna i Hercegovina

Auto-put Banjaluka-Doboj

Izmještanje dalekovoda 400 i 110 kV i kompletni elektro radovi

pročitaj više
Bosna i Hercegovina

Revitalizacija hidroelektrane Zvornik

Projektovanje elektromašinskog dijela za modernizaciju hidroelektrane

pročitaj više
Bosna i Hercegovina

Projektovanje i izvođenje građevinskih radova u HE Zvornik

Zamjena VN opreme u 110 kV poljima dalekovoda