Crna Gora / Naše reference

Crna Gora

HVDC MONITA – radovi na konvertorskoj stanici za VN prenos energije

Značaj projekta: Projekat izgradnje HVDC interkonekcije MONITA ( Montenegro-Italy) je jedan od najznačajnijih regionalnih poduhvata u oblasti elektroenergetike u posljednjoj deceniji. Izgradnja 423 kilometra duge...

pročitaj više
Crna Gora

Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV Kličevo-Brezna

Značaj projekta: Vjetropark Krnovo se nalazi na istoimenoj visoravni (1.500 m), sjeveroistočno od Nikšića, poznatoj i kao crnogorski Tibet. On proizvodi između 200 i 230...

pročitaj više
Crna Gora

Izgradnja 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor

Značaj projekta: Izgradnjom novog 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor u veli­koj mjeri je  poboljšano snabdijevanje i povećana pouzdanost napajanja područja Kotora električnom energijom. Realizacija ovog projekta...

pročitaj više
Crna Gora

Trafostanice Podgorica 2, Pljevlja 2, Ribarevine i Mojkovac

Značaj projekta U cilju praćenja najnovijih dostignuća na polju zaštite i upravljanja, planirano je da se sve trafostanice CGES-a opreme sa mikroprocesorskim uređajima za zaštitu...

pročitaj više
Crna Gora

Trafostanica 35/10 kV Danilovgrad

Značaj projekta Nova trafostanica 35/10 kV snage 2x12,5 MVA Landža u centru Danilovgrada izgrađena je u martu 2013. godine, sa ciljem da zamijeni postojeću izgrađenu...

pročitaj više
Crna Gora

Dalekovodi 400, 220 i 110 kV

Značaj projekta Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je projektom ugradnje OPGW kabla na dalekovode 400, 220 i 110 kV obezbijedila moderan telekomunikacioni sistem, koji predstavlja jedinstvenu...

pročitaj više
Crna Gora

Rekonstrukcija Hidroelektrane Piva

Značaj projekta Hidroelektrana Piva je akumulaciono pribransko postrojenje sa jednom od najvećih betonskih lučnih brana na svijetu. Zbog specifičnih topografskih karakteristika terena, kompletno postrojenje urađeno...

pročitaj više
Crna Gora

Trafostanica 400/110 kV Podgorica 2

Značaj projekta TS Podgorica 2 jedno je od ključnih čvorišta za napajanje električnom energijom srednje i južne regije Crne Gore. Modernizacija ove trafostanice od izuzetnog...

pročitaj više
Crna Gora

Trafostanica 110/35 kV Virpazar

Značaj projekta Izgradnjom trafostanice 110/35 kV Virpazar završen je veoma značajan projekat za Crnu Goru i Crnogorsko primorje. Puštanjem trafostanice u mrežu riješen je problem...

pročitaj više