Island / Naše reference

Island

Izgradnja hidroelektrane Burfell 2

Značaj projekta: Realizacijom projekta izgradnje hidroelektrane Burfell 2, instalisane snage 270 MW, obezbijeđen je viši stepen pouzdanosti kompletnog elektroenergetskog sistema Islanda. HE Burfell 2 je...

pročitaj više
Island

Izgradnja dalekovoda 220 kV Þeistareykjalína 1 i 220 kV Kröflulína 4

Značaj projekta: Obavezu izgradnje dalekovoda 220 kV Þeistareykjalína 1 i 220 kV Kröflulína 4 nametnule su nove energetske potrebe fabrike elektroda, izgrađene u blizni grada...

pročitaj više
Iceland

Montaža GIS 245/132/12 kV postrojenja u TS „Krafla 49“

Značaj projekta: Montažom GIS 245/132/12 kV postrojenja u transformatorskoj stanici „Krafla 49“, u okviru geotermalne elektrane “Krafla”, omogućena je veza između 220 kV dalekovoda sa...

pročitaj više
Island

Rekonstrukcija dalekovoda 220 kV Sigöldulina 3

Značaj projekta: Dalekovod 220 kV Sigöldulína 3 je strateški važan dalekovod, koji povezuje četiri hidroelektrane sa dvije najveće fabrike aluminijuma u Reykjaviku. Radovi Elnos Grupe:...

Island

Izgradnja hidroelektrane Burfell 2

Značaj projekta: Realizacijom projekta izgradnje hidroelektrane Burfell 2, instalisane snage 270 MW, obezbijeđen je viši stepen pouzdanosti kompletnog elektroenergetskog sistema Islanda. HE Burfell 2 je...

pročitaj više