Auto-put Banjaluka-Doboj

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Banjaluka, Prnjavor i Doboj
  • Godina: 2013. do 2016.
  • Investitor: Autoputevi RS, Banjaluka
  • Glavni ugovarač: Integral inženjering, Laktaši i Granit, Skoplje
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Autoput Banjaluka-Doboj u dužini 71,9 km predstavlja ključnu regionalnu vezu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Projekat je od suštinskog značaja za unapređenje veza između Bosne i Hercegovine i mreže pan-evropskih koridora, uključujući koridor Vc i koridor X u Hrvatskoj, preko auto-puta Banjaluka-Gradiška.

Radovi Elnos Grupe

Predmet ugovora Elnosa BL sa generalnim izvođačima radova, Integral inženjeringom iz Laktaša i Granitom iz Skoplja, je izrada kompletne projektne dokumentacije za dionicu auto-puta Prnjavor-Doboj i dijela projektne dokumentacije za dionicu Banjaluka-Prnjavor.

Ukupna dužina projektovane dionice Prnjavor-Doboj, bez pristupnih puteva i petlji, je 36.600 metara. Za ovu dionicu uradili smo elektrotehničke projekte mreže naponskog nivoa 400, 110, 20 i 0,4 kV, građevinski projekat telekomunikacijske kanalizacije, kao i projekte rasvjete.

Dionica Banjaluka-Prnjavor duga je 35.300 m, a za nju smo projektovali elektrotehničke projekte mreže naponskog nivoa 400, 110, 20 i 0,4 kV, kao i projekat za izgradnju telekomunikacijske kanalizacije.