Dalekovodi 400, 220 i 110 kV

  • Zemlja: Crna Gora
  • Lokacija: Crna Gora
  • Godina: 2008./2009.
  • Investitor: Elektroprivreda Crne Gore–FC Prenos, Podgorica
  • Status: završeni radovi
  • Dužina: oko 379 km

Značaj projekta

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je projektom ugradnje OPGW kabla na dalekovode 400, 220 i 110 kV obezbijedila moderan telekomunikacioni sistem, koji predstavlja jedinstvenu transportnu infrastrukturu baziranu na optičkim kablovima. EPCG je tako stvorila savremenu interkonekciju sa elektroprivredama u okruženju i uključila se u evropsku zaštićenu računarsku mrežu.

Radovi Elnos Grupe

Elnos BL je izvršio instalaciju OPGW-a i instalaciju pripradajuće opreme na dalekovodima naponskog nivoa 400, 220 i 110 kV u Crnoj Gori.

Prvi ugovor za instalaciju OPGW-a realizovan je 2008. i 2009. godine, na dalekovodima do 400 kV. Ukupna dužina dalekovoda je oko 379 km, a to su: DV 400 kV Podgorica 2– Trebinje,DV 400 kV Podgorica 2–Ribarevine, DV 400 kV Pljevlja–Ribarevine, DV 220 kV Podgorica 1– Perućica, DV 220 kV HE Piva–Pljevlja, DV 110 kV Podgorica–Cetinje, DV 110 kV Cetinje–Budva, DV 110 kV Budva–Tivat, DV 110 kV Tivat-Herceg Novi, DV 110 kV Perućica–Nikšić.

Nakon četiri godine uradili smo instalaciju OPGW-a na dalekovodima nazivnog napona 400 i 110 kV, čija je ukupna dužina 171 km.