Dalekovodi 400, 220 i 110 kV

  • Zemlja: Makedonija
  • Lokacija: Makedonija
  • Godina: 2009./2010.
  • Investitor: A.D. MEPSO, Skoplje
  • Dužina: oko 380 km

Značaj projekta

Makedonski elektroprenosni sistem operator (MEPSO) je tokom 2009. godine ušao u proces modernizacije postojeće elektroprenosne mreže u segmentu zamjena zaštitnog užeta OPGW-om. Ovim projektom obuhvaćeni su dalekovodi do naponskog nivoa do 400 kV, čija ukupna dužina iznosi oko 380 km.

Radovi Elnos Grupe

Elnos BL realizovao je jedan od kapitalnih projekata MEPSO-a, zamjenu zaštitnog užeta OPGW-om na dalekovodima do naponskog nivoa 400 kV. Prema ugovoru, obavili smo radove demontaže zaštitnog užeta i montaži OPGW-a na dalekovodima ukupne dužine oko 380 km.

Nakon tri godine za istog investitora, MEPSO; nastavili smo proces modernizacije prenosnog sistema Makedonije. Ovoga puta zamjena zaštitnog užeta OPGW-om obavljena je na osam dalekovoda naponskog nivoa 110 kV