Izgradnja hidroelektrane Burfell 2

  • Zemlja: Island
  • Lokacija: jugoistok Islanda
  • Godina: 2017/2018.
  • Investitor: Landsvirkjun, Island
  • Glavni ugovarač: Andritz Hydro

Značaj projekta:
Realizacijom projekta izgradnje hidroelektrane Burfell 2, instalisane snage 270 MW, obezbijeđen je viši stepen pouzdanosti kompletnog elektroenergetskog sistema Islanda. HE Burfell 2 je izgrađena u okviru velikog projekta proširenja hidroenergetskog kompleksa u krugu stare hidorelektrane Burfell,  koja je počela sa radom prije pola vijeka. Sve do 2007. godine Burfell je bila najveća hidroelektrana na Islandu. Koja je proizvodila 2.300 GWh godišnje. Izgradnjom nove energetske jedinice HE Burfell 2 nastao je hidroenergetski kompleks koji će proizvoditi 2.600 GWh na godišnjem nivou.

Radovi Elnos Grupe:
Uspješnim izvođenjem dijela radova u okviru izgradnje HE Burfell 2 Elnos Grupa se svrstala među neveliki broj kompanija sposobnih da realizuju elektroenegetske projekte ovako visokog nivoa kompleksnosti. Naši timovi su u okviru ovog poduhvata izvršili kompletne radove instalacije elektroenergetskih postrojenja neophodnih za priključenje nove hidroelektrane na mrežu i pomoćnih postrojenja važnih za funkcionisanje nove HE Burfell 2.
Izgradnja HE Burfell 2 je bila veliki tehnički i logistički izazov za naše ekipe. Njegovu zahtjevnost je u velikoj mjeri nametnula pozicija mašinske zgrade, u kojoj se nalaze turbina i generator, koja se nalazi oko 100 metara ispod zemlje. Naše ekipe su ugrađivale sabirnice u tunelu dubokom 110 metara, a u okviru projekta ugrađeno je oko 2,5 kilometra horizontalnih kablovskih regala.
Takođe smo uspješno okončali montažu i zavarivanje vazduhom izolovanih aluminijumskih sabirnica čija ukupna dužina po fazi iznosi oko 150 metara, dok je dužina pojedinih segmenata 10 metara. Tokom izgradnje HE Burfell 2 položili smo 40 kilometara različitih tipova kablova na zahtjevnim trasama.
Pored toga, montirali smo sabirničke sisteme i ugradili razne pomoćne sisteme elektrane.