Trafostanica 400/110/35/10 kV Stanari

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Stanari, Doboj
  • Godina: 2011-2014.
  • Investitor: EFT grupa
  • Glavni ugovarač: Konzorcijum „Elnos BL-Tekton“
  • Tip: „ključ u ruke“

Značaj projekta
Termoelektrana Stanari, snage 300 MW, je prva termoelektrana ove vrste koja je izgrađena na teritoriji bivše Jugoslavije nakon više od trideset godina i predstavlja jednu od najvećih investicija u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine.
Trafostanica Stanari je izgrađena za potrebe priključenja nove termoelektrane Stanari i služi kao spona termoelektrane i postojeće elektroenergetske mreže BiH.

Radovi Elnos Grupe
U okviru ovog projekta, našem konzorcijumu je povjeren kompletan posao projektovanja i izgradnje novog energetskog postrojenja naponskog nivoa 400/110/35/10 kV po principu „ključ u ruke“. Kompletan projekat nove trafostanice, kao i priključnih dalekovoda, izradio je konzorcijum Elnos BL, Elektroistok Beograd i ARS Inženjering Banjaluka. Uporedo sa početkom izgradnje nove termoelektrane, u aprilu 2013. godine, započeta je i izgradnja TS 400/110/35/10 kV Stanari sa nadzemnim vodovima 2×110 kV i 2×400 kV.

Trafostanica ima ukupno 11 polja, u prvoj etapi smo izgradili 110 kV postrojenje sa 6 polja. Dalekovodna polja obezbjeđuju vezu sa postojećim prenosnim sistemom BiH. U obim izgradnje TS Stanari ulaze i veze sa termoelektranom ostvarene transformatorskim polje E01 i generatorskim poljem C04, koje je veza sa Step-Up transformatorom termoelektrane. Izgrađena je i komandno-pogonska zgrada, sa dvije etaže sa generatorskom prostorijom. U drugoj etapi je izgrađeno preostalih 5 polja.

Osim objekta trafostanice, izgrađena su paralelno i dva dalekovoda, 400 i 110 kV ulaz-izlaz, preko kojih će se termoelektrana napajati i snabdijevati mrežu BiH. Jedna od bitnih karakteristika 400 kV dalekovoda su dvosistemski stubovi, koji objedinjuju ulaz i izlaz dalekovoda na istom stubu, sa šest provodnika, prvi ovog tipa u Bosni i Hercegovini.

Ugovor realizovan prema: FIDIC „Žutoj knjizi“