Modernizacija Rafinerije nafte Brod

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Brod
  • Godina: 2014.
  • Investitor: „Зарубежнефтестроймонтаж“, Rusija
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta
Jedan u nizu projekata modernizacije Rafinerije nafte u Brodu je projekat Rekonstrukcija podstanice P-20 (RU-6 kV i RU-0,4 kV). Ovaj projekat podrazumijevao je rekonstrukciju, odnosno modernizaciju elektroenergetskog dijela postrojenja nove linije za preradu nafte – Sekcija 31, kao i rekonstrukciju, odnosno modernizaciju najvažnijeg elektroenergetskog postrojenja u Rafineriji nafte Brod − Postrojenja P-20.

Modernizacijom postrojenja Sekcija-31 doprinosi se kvalitetu obavljanja samog tehnološkog procesa ovog postrojenja sa aspekta pouzdanosti snabdijevanja električnom energijom. Modernizacijom elektroenergetske opreme u rasklopnom postrojenju P-20 podiže se sigurnost, raspoloživost i pouzdanost napajanja električnom energijom većeg broja veoma važnih naftnih postrojenja.

Posao Elnos Grupe
Kompletan projekat modernizacije postrojenja P-20 i sekcije S-31 obavila je naša kompanija. Predviđeno trajanje radova bilo je 85 dana i, iako je pred nama bio ogroman izazov, projekat je završen i prije predviđenog termina.

Složenost ovog projekta u Rafineriji nafte Brod, koji predstavlja do sada najveći projekat u ovom kompleksu, zahtijevala je odličnu organizaciju, jer smo samo na taj način mogli da završimo rekonstrukciju objekta u predviđenom roku. Poslove smo izvodili u postrojenjima pod naponom i pod otvorenim nebom, u različitim vremenskim uslovima.