Rafinerija nafte Brod

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Brod
  • Godina: 2008.
  • Investitor: Rafinerija nafte Brod
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta:

Sredinom 2008. godine Rafinerija nafte u Brodu počela je dugoročni proces modernizacije nizom projekata. Elnos Grupa u kontinuitetu učestvuje u procesu modernizacije, a iz tog perioda izdvajamo projekat zamjene kablova 6/10 kV kablovima XHP 48 6/10 kV. Zamjenom postojećih trožilnih kablova modernim, jednožilnim kablovima omogućeno je prenošenje oko 10 odsto snage više nego u prethodnom sistemu.

Poslovi Elnos Grupe:

Na projektu zamjene kablova naš posao je bio lociranje i trasiranje starih 6 kV kablova između postrojenja P-20 i energane E-2, iskop kanala i vađenje starih kablova, priprema rova, zatim polaganje novih 10 kV kablova, zatrpavanje rova i dovođenje trase u prvobitno stanje. Instalirani su novi kablovi u dužini od oko 15 km.