Smart City Novi Sad

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Novi Sad
  • Godina: 2012./2013.
  • Investitor: Elektrovojvodina, Novi Sad
  • Partner: Schnieder-Electric, IPM-Automatika, Telvent DMS, Južna Bačka, Tehnounion i E-control
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Smart City Novi Sad prvi je realizovani projekat ovog tipa, ne samo na prostoru Srbije, već i u okruženju. Ova tehnologija podrazumijeva integraciju sistema sa mogućnošću digitalne obrade podataka i komunikacionih sistema u elektroenergetski sistem, čime se omogućava protok informacija, daljinsko komandovanje i očitavanje, kao i centralizacija unutar “Smart Grid” elektroenergetske mreže.

Posao Elnos Grupe

Projekat, zapravo, predstavlja sveobuhvatno uvođenje “Smart Grid” tehnologije na teritoriji Novog Sada, u okviru Elektrodistibucije Novi Sad (ogranka Elektrovojvodine).

Elnos BL Beograd imao je veoma bitnu ulogu u ovom projektu, koja je obuhvatala cjelokupno projektovanje elektroenergetskog dijela, projekt i sajt menadžment, kao i puštanje daljinskih stanica (RTU).

Ono što je specifično u ovom sistemu je i to što su SN i VN SCADA sistemi integrisani u DMS platformu. Ovim se dobijaju mnogo veće mogućnosti prilikom nadgledanja i upravljanja elektroenergetskim sistemom, bolji uvid i kontrola nad tokovima energije kroz kompletnu distributivnu mrežu i smanjuje se prosječno godišnje vrijeme koje potrošači provedu bez napajanja električnom energijom. Dakle, radi se o tehnologijama koje omogućuju i pružanje kvalitetnije usluge potrošačima.