Trafostanica 110/35/10 kV, 2×31.5 MVA ; Ilićevo

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Ilićevo, Kragujevac, Srbija
  • Godina: 2012.
  • Investitor: PD Centar, Kragujevac
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Projektom rekonstrukcije i dogradnje TS 110/35/10 kV Ilićevo obezbjeđene su veće potrebe krajnjih korisnika, sigurno snabdijevanje električnom energijom šireg centra grada i industrijske zone. Osim toga, rekonstrukcija i proširenje trafostanice Ilićevo ujedno predstavlja i modernizaciju i usavršavanje postrojenja.

Radovi Elnos Grupe

Naša kompanija izvela je radova na rekonstrukciji i dogradnji trafostanice Ilićevo. Ovaj projekat obuhvatao je elektromontažne i gra­đevinske radove na 110 kV razvodnom postrojenju, 35 kV postrojenju, de­montažu i montažu novog energetskog transfromatora i dogradnju novog 10 kV postrojenje.

Rekonstrukcija i dogradnja trafostanice odvijala se u dvije faze. U prvoj fazi je obavljena demontaža starog i montaža novog energetskog transformatora snage 31,5 MVA. Druga faza projekta obuhvatala je rekonstrukciju druge polovine 110 kV postrojenja – jednog dalekovodnog i tranformatorskog polja, kao i kompletnog 10 kV postrojenja. Bili smo zaduženi i za sve građevinske radove na razvodnom postrojenju 110 kV kao i izgradnju putne infrastrukture za prilaz objektu i one u samom objektu.