Trafostanica 400 kV FT6 Barsebäck

  • Lokacija: Barsebäck, jug Švedske
  • Godina: 2018.
  • Investitor: Svenska Kraftnät, Švedska
  • Status: Završeni radovi

Značaj projekta:
U deceniji iza nas, Švedska je ušla u veoma ozbiljan obračun sa svojim starim nuklearnim izvorima energije. Jedna od starih nuklearnih elektrana, koja je dio ovog procesa, je Barsebäck koja je puštena u rad prije 44 godine. Trafostanica je nakon niza godina rada postala nepouzdana. Zbog toga je izgrađena nova trafostanica 400 kV FT6 Barsebäck koja je postala važna spona energetske stabilnosti južnog dijela Švedske.

Radovi Elnos Grupe:
U okviru projekta, čiji je dio i Elnos Grupa, postojeće postrojenje ove trafostanice je podijeljeno na novo 400 kV interkonektivno postrojenje i postojeće 130 kV postrojenje predviđeno za potrebe regionalne mreže.
Izvršili smo poslove montaže primarne opreme na objektu nove trafostanice 400 kV FT6 Barsebäck, koji podrazumijevaju montažu 400 kV postrojenja sa dvostrukim sistemom sabirnica neposredno pored postojećeg 400/130 kV postrojenja. Naši zadaci su podrazumijevali i montažu centralnih portala, čelične konstrukcije za sabirnice i sabirnica, strujnih i naponskih mjernih
transformatora, zatim spajanje primarnih visokonaponskih veza u svim poljima.