Trafostanica 400/130 kV Porjusberget

  • Zemlja: Švedska
  • Lokacija: Porjus, sjever Švedske
  • Godina: 2018.
  • Investitor: Vattenfall Eldistribution AB
  • Glavni ugovarač: Linjemontage i Grästorp AB
  • Status: U toku

Značaj projekta:
Projekat izgradnje nove trafostanice 400/130 kV Porjusberget je važan element za povećanje stepena sigurnosti prenosa električne energije u sjevernom dijelu Švedske. Nova trafostanica će biti važna karika za priključenje hidroelektrane Porjus na elektroenergetsku mrežu ove zemlje. Hidroelektrana Porjus je jedna od najstarijih i treća hidroelektrana po veličini u Švedskoj. Ona je do sada na elektroenergetsku mrežu bila povezana preko trafostanice Porjus Gamla, a nova trafostanica Porjusberget će uskoro preuzeti funkciju stare trafostanice.

Radovi Elnos Grupe:
Elnos Grupa izvodi kompletne elektromontažne radove u 130 kV postrojenju nove trafostanice 400/130 kV Porjusberget. Ovo postrojenje se sastoji od osam dalekovodnih, dva transformatorska i jednog reaktorskog polja. Radovi Elnos Grupe obuhvataju montaže: čeličnih portala i čelične konstrukcije za aparate, dva sistema sabirnica, primarne opreme i veza, ormara zaštite i upravljanja. Pored toga, naše ekipe u TS Porjusberget polažu i povezuju sve energetske i komandno-signalne kablove u postrojenju, uzemljuju konstrukcije i aparate, te povezuju energetske transformatore i reaktore. Uprkos kišnom i vjetrovitom vremenu koje je u određenim fazama otežavalo dosadašnji tok radova, projekat se i dalje izvodi prema ranije usvojenoj dinamici. Angažman naših ekipa bi trebao biti okončan do sredine oktobra ove godine.