Vjetropark Bogdanci

  • Zemlja: Makedonija
  • Lokacija: Vjetro park Bogdanci, Makedonija
  • Godina: 2012./2013.
  • Investitor: ELEM, Skoplje
  • Glavni ugovarač: Terna energy, Grčka
  • Dužina: 12 km

Značaj projekta

Vjetropark Bogdanci je prvi vjetropark u Makedoniji. Izgrađen je površini od 29 hektara, ima šesnaest vjetrenjača instalisane snaga od 2 do 3 MW. Prvi put u Makedoniji vjetar se koristi kao pokretačka snaga za dobijanje čiste energije iz obnovljivih izvora, i to na godišnjem nivou oko 100 GWh, što je dovoljno za potrebe 15.000 domaćinstava. Izgradnjom ovog vjetroparka otvoreno je novo poglavlje energetske strategije i portfolija u Makedoniji.

Radovi Elnos Grupe

Po sistemu „ključ u ruke“ Elnos BL je izgradio dvanaest kilometara dug dalekovod 110 kV kojim je prvi vjetropark u Makedoniji (VP Bogdanci), povezan sa prenosnim sistemom Makedonije.Ugo­vorom su obuhvaćeni: projektovanje, isporuka opreme i izvođenje radova. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo za potrebe ovog dalekovoda pro­jektovali tri nova tipa dalekovodnih stubova koji su uspješno atestirani u Energoinvestu i koji zadovoljavaju sve važeće propise i standarde. Dalekovod je projekto­van kao jednosistemski dužine oko 12 km, na koji smo ugradili provodnik Al/Fe 240/40 mm2 i zaštitno uže tipa OPGW.