Proizvodnja

Djelatnosti proizvodnog sektora Elnos Grupe obuhvataju:
– projektovanje, montažu i ugradnju različitih vrsta ormara relejne zaštite i upravljanja i razvodnih ormara,
– proizvodnju distributivnih transformatorskih stanica, Biosco CS 10(20)/0,4 kV – 1×630/1000 kVA , po licenci “Schneider Electric”-a,
– proizvodnju univerzalne plastične plombe Uniplom,
– bravarsku proizvodnju.