Sistemska prodaja

Sistemska prodaja je posebno važna karika našeg poslovnog sistema koja spaja kompletan portfolio inženjeringa sa tržištem. Ovaj dio prodaje, po sistemu ’ključ u ruke’, bavi se tehnički najzahtjevnijim dijelom projekata, bilo da je riječ o javnim nabavkama ili privatnim investicijama. Projektna rješenja i ponude često idu korak dalje od traženog, donoseći kupcima prijedloge za unapređivanje projekta.