Boniteta odličnosti

Elnos BL Banja Luka je ponosni nosilec enega najpomembnejših evropskih standardov, ki določajo kvaliteto in stabilnost finančnega poslovanja – platinasto bonitetno odličnost. Priznanje je potrditev našega dolgoletnega sistematičnega in kvalitetnega dela in poslovne uspešnosti in hkrati garancija poslovanja v naslednjih 12 mesecih.

Certifikat bonitetne odličnosti je izjemno pomemben v praksi, ker potencialnim partnerjem omogoča hitrejše sprejemanje odločitev na osnovi preverjenih podatkov. Certifikat namreč temelji na analizi finančnih poročil za preteklo leto ter napovedi uspešnosti poslovanja za naslednjih 12 mesecev. Analitična metoda izračunavanja je enotna za celoten evropski trg in temelji na uradnih letnih finančnih poročilih poslovnih subjektov. Ravno zaradi tega načina spadajo nosilci certifikata odličnosti poslovanja v skupino zaupanja vrednih, varnih in željenih partnerjev. Certifikat odličnosti poslovanja je za nas dodatna motivacija in spodbuda, da z visokimi standardi poslovanja nadaljujemo niz sijajnih poslovnih rezultatov na vseh tržiščih.