Delo v času pandemije – skupina Elnos Group aktivna na projektih v osmih državah

Novice | April 7, 2020

Skupina Elnos Group se je uspešno prilagodila delovnim pogojem, ki jih danes na globalnem trgu primarno narekuje širjenje pandemije virusa COVID 19.

Z uporabo in spoštovanjem niza mer najvišje stopnje varstva ter zaščite pri delu, medpodjetniških pravil in predpisov držav v katerih delujemo, so ekipe Elnos Group uspešno nadaljevale z izvajanjem projektov v osmih državah.

Na Švedskem, državi, v kateri že leta uspešno potrjujemo svoje znanje, trenutno izvajamo svoj del izvedbe znotraj RTP Aqua in 400 kV daljnovoda Doshult, medtem ko na Islandiji  nadaljujemo z gradnjo novega 220 kV daljnovoda Kröflulína 3, našega največjega projekta s področja montaže daljnovodov v tej državi doslej.

Posebej smo ponosni na dejstvo, da so naše ekipe prav danes prispele na teren, da bi začele izvajati dela na industrijskem objektu »Calcit«, sicer prvem projektu skupine Elnos Group na Nizozemskem.

Poleg tega smo aktivno nadaljevali izgradnjo dvosistemskega 380 kV daljnovoda Audorf – Flensburg na našem prvem projektu v Nemčiji.

V Srbiji trenutno izvajamo celovita dela na področju kontaktnih mrež in sicer v okviru projekta rekonstrukcije beograjskega Savskega trga ter rekonstrukcije železniške proge Jajinci – Mala Krsna. V tej državi pa so trenutno aktivna tudi dela na RTP 110/35 kV Užice 2 in RTP 110/35/10 kV Loznica 2.

V Sloveniji se nadaljuje izvajanje del v RTP 400/110 kV Cirkovce in RTP 400/110 kV Divača, v Črni Gori pa se odvijajo dela pri izgradnji 110 kV Mrke – Podgorica.

Za nas kot podjetje, ki je vedno živela s skupnostjo v kateri posluje, ima trenutno poseben pomen sodelovanje v projektu obnove in rekonstrukcije stare banjaluške Kirurgije za sprejem novo obolelih zaradi koronavirusa.