Dinamično na projektu Cirkovce-Pince

Novice | April 7, 2021

Ekipe Elektro novi sistemi d.o.o. (ENS), slovenske članice skupine Elnos Group, uspešno izvajajo dela pri izgradnji 400 kV daljnovoda Cirkovce – Pince, ki je eden od najpomembnejših projektov v energetski zgodovini Slovenije. Govorimo o projektu evropskega pomena, katerega cilj je vzpostavitev prve visoko napetostne povezave med Slovenijo in Madžarsko.

Dela v razdelilni transformatorski postaji 400 kV Cirkovce

Začetna točka gradnje novega 80 km dolgega dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce – Pince je razdelilna transformatorska postaja Cirkovce. Ponosen del armade izvajalcev angažiranih na objektu so že mesece tudi ekipe našega ENS Slovenija .

Stara RTP Cirkovce napetostnega nivoja 220/110 kV se transformira v moderno in učinkovito transformatorsko postajo napetostnega nivoja 400/110 kV, ki bo ena največjih v Sloveniji.

Po zaključku del v GIS postroju se ekipe ENS pripravljajo na prestavitev 110 kV kablov. Ekipe prav tako predano delajo pri rekonstrukciji sistema lastne rabe v stari stavbi transformatorske postaje.

Večino del, ki so bila zaupana našim ekipam znotraj transformatorske postaje in v 400 kV stikališču,  bi morala biti realizirana do konca septembra letos.

Aktualno na 400 kV daljnovodu Cirkovce-Pince

Ekipe ENS trenutno uspešno izvajajo montažo in postavljanje stebrov na daljnovodu Cirkovce – Pince. V okviru tega dela bodo ekipe montirale več kot 1.400 ton jeklenih konstrukcij. Višina nekaterih stebrov dosega tudi več kot 50 metrov.

O kako zahtevnih delih govorimo, priča tudi zanimivo dejstvo, da bodo ekipe ENS izvedle montažo 2.600 metrov sistema za varno vzpenjanje na drogove, kar je količina, ki skorajda dosega vrh Triglava, najvišje slovenske gore.

Vsa dela na daljnovodu Cirkovce – Pince bi morala biti dokončana do konca leta, skrajni rok pa je konec marca 2022.

Rekonstrukcija daljnovoda Cirkovce-Žerjavinec

Velik projekt Cirkovce-Pince vključuje tudi dela na prestavitvi 220 kV daljnovoda Cirkovce – Žerjavinec, ki je tudi del, ki ga izvaja ENS. V teku so meritve varnostnih višin vodnikov, pretekli teden pa je bil daljnovod spuščen pod napetost.

Strokovne ekipe ENS so v dosedanji izvedbi projekta Cirkovce – Pince potrdile, da so mojstri v »multitaskingu« in sposobni izvajati širok nabor različnih del, ki zahtevajo raznoliko strokovno znanje in sposobnost hitrega prilagajanja.