Ekologija in zaščita bivalnega okolja (ISO 14001:2015)

Osnovna komponenta našega vsakdanjega dela je odgovorna uporaba virov. Naš cilj je, da pri izvedbi projektov in drugih vsakodnevnih aktivnostih prepoznamo ekološke zahteve in zagotovimo njihovo zaščito. Pri delu se trudimo zmanjšati negativne vplive na bivalno okolje zmanjšati na najmanjšo možno mero.