Elektro montažna delavnica

Prvenstveno je bila delavnica organizirana za podporo sektorju inženiringa. Ponosni smo, da smo v kratkem času uspeli zagotoviti strokovnjake in opremo, ki lahko zadostijo najsodobnejšim tehnološkim zahtevam in da se s svojo elektro montažno delavnico izkažemo na zelo zahtevnem tržišču. Primarna dejavnost naše elektro montažne delavnice je proizvodnja in dobava sistemov za zaščito in vodenje ter sistemov lastne rabe.

Najpomembnejši proizvod iz naše delavnice so sistemi relejne zaščite in vodenja. Izdelava se začne v projektivnem biroju, potem projekte prevzame delavnica v kateri vgradimo in montiramo sisteme zaščite in vodenja. Ko je ta del narejen, sledi konfiguriranje, parametriranje in prilagajanje naprav za zaščito in vodenje.

Na koncu tovarniško testiramo in opravimo simulacijo ločilnih aparatov v delavnici, prav tako, kot bodo sistemi delovali v RTP. Na ta način najbolj približno prenesemo posnetek stanja, kakršno bo pozneje med eksploatacijo sistema.