Elnos Deutchland Nemčija

Predstavništvo skupine Elnos Group v Nemčiji je zaključilo postopek uspešne transformacije na višji organizacijski nivo. Zrasli smo v mlado družbo, pripravljeno pisati nove strani poslovanja, na še enem od mednarodnih trgov.

Sedež novoustanovljene družbe je v Rommerskirchnu, njene dejavnosti so gradnja visokonapetostnih daljnovodov ter gradnja in vzdrževanje razdelilnih transformatorskih postaj.

Sklenili smo tudi prvo pomembno pogodbo, realizacija katere se bo začela v januarju leta 2020.

Skupina Elnos Group je v preteklih letih, z ustanavljanjem novih poslovnih subjektov, intenzivno investirala v internacionalizacijo na področju EU.

Močnejši položaj skupine Elnos Group v Nemčiji prinaša številne možnosti, da v državi, ki je že leta  najmočnejše gospodarstvo v EU, potrdimo svoje znanje, strokovni potencial in visoko stopnjo tehničnih standardov.

Prepričani smo, da bo bodočnost pokazala, da smo s svojim združevanjem ekipnega dela in visoko profesionalnega pristopa k projektom, pripravljeni realizirati nove korake tudi na tem evropskem trgu znanja in tehnologije.