Elnos inženiring Črna Gora

Skupina Elnos Group že več kot desetletje pomembno prispeva k napredku elektroenergetskega sistema Črne Gore. Naša članica v Črni Gori, s sedežem v Podgorici, nastopa z imenom »Elnos inženiring«. Družba je s podporo naših članic in s sodelovanjem pri gradnji in modernizaciji energetskih objektov visoke kakovosti ter zmogljivosti,  zgradila položaj in ugled skupine Elnos Group.
V preteklih letih smo realizirali veliko število strateških projektov, ob pomembnem sodelovanju v izgradnji optične infrastrukture za »Crnogorski elektroprenosni sistem« (CGES), kot tudi za »Elektroprivredu Crne Gore« (EPCG), ki predstavljajo os črnogorske energetike. Poleg tega odlično sodelujemo z zasebnimi subjekti, s katerimi smo sodelovali pri gradnji več objektov.
Z vključevanjem najmodernejših rešitev v segmentu daljnovodov, transformatorskih postaj  in elektrarn smo ustvarjali in še vedno ustvarjamo moderno energetsko podobo Črne Gore. Ponosno izpostavljamo, da so naše reference začrtane praktično v vseh delih zemljevida te lepe države, od velikih mest do nedostopnih skalnih vrhov. Črna Gora je zahvaljujoč tem objektom dobila najmodernejše daljnovodno omrežje, zanesljive in učinkovite elektroenergetske objekte na področju transformatorskih postaj, hidroelektrarn in vetrnih parkov.
Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da s strokovnostjo in rezultati, opravičimo vlogo pomembnega deležnika na tem tržišču.