Elnos na največji infrastrukturni nalogi Črne Gore

Novice | May 15, 2020

Zahtevna povezava dela v nedostopnih geografskih pogojih Črne Gore skupaj s pandemijo COVID19, to pomlad ni zaustavila ekipe Elnosa pri delih izgradnje novega sistema daljnovodov, ki bo služila za energetsko napajanje odseka Smokvac – Mateševo na novi avtocesti Bar – Poljare.

Sistem daljnovodov na katerem delamo sestavljajo naslednji daljnovodi: : 2×110 kV daljnovod Podgorica 1 – Mrke in Podgorica 1 – Tuzi, 110 kV daljnovod Podgorica 1 – Mrke, 110 kV daljnovod Podgorica 1 – Tuzi in 110 kV daljnovod Mrke – Trebješica „Izhod“.

Naše ekipe so v okviru tega projakta zadolžene za nabavo materiala, sestavljanje in postavljanje daljnovodnih stebrov, elektromontažna ter gradbena dela.

Trenutno na terenu aktivno izvajamo dela pri gradnji temeljev ter sestavljanju in postavljanju daljnovodnih stebrov.

Dela v planinskih pogojih Črne Gore zaradi nedostopnosti terena in klimatskih pogojev vedno nosijo s seboj vrsto izzivov. Tokrat so naše ekipe na terenu s ciljem uspešne izvedbe vsakodnevnih nalog zgradile mrežo novih in obnovile precej obstoječih dostopnih poti.

Svojo učinkovitost in iznajdljivost morajo naše ekipe pokazati na delih objekta, kjer daljnovodi križajo reko Moračo ter na križanjih z glavno cesto Podgorica – Kolašin in železniško progo Beograd – Bar.

To je objekt v okviru katerega bomo izvedli tudi manjšo obnovo DV 400 kV Podgorica 2 – Ribarevine.

Izvedba projekta gradnje novega sistema daljnovodov je eden v vrsti segmentov izvedbe največjega strateškega podviga v moderni zgodovine Črne Gore – izgradnje Avtoceste Bor – Boljare.

Investitor projekta je »Monteput« iz Podgorice, rok za dokončanje del je konec septembra letos.