Elnos Norveška

Širitev na norveško tržišče je bilo naravno nadaljevanje aktivnosti skupine Elnos Group v skandinavskih državah. Uradno smo pričeli z dejavnostjo v »deželi Vikingov in fjordov« leta 2017. Gre za inženiring na področju elektroenergetike, to je projektiranje, gradnjo in rekonstrukcijo visokonapetostnih elektroenergetskih sistemov.
Na novem trgu smo že sklenili prvo pogodbo. Z realizacijo smo začela januarja 2018. NordLink – Zeleni link ni poseben le v tehničnem smislu. To je en glavnih projektov, ki bo omogočal oblikovanje integriranega evropskega energetskega trga. Povezava NordLink je energetska veza s katero bo omogočena izmenjava električne energije pridobljene izključno iz obnovljivih virov med elektroenergetskimi sistemi Nemčije in Norveške. Prenos energije bo potekal po najdaljšem HVDC sistemu v Evropi. Skupina Elnos Group je kot podizvajalec ABB zadolžena za izvedbo elektro montažnih del pri gradnji konverterske postaje Tonstad na Norveškem. Napetostni nivo transformatorske postaje je +/- 515 kV, prenosna zmogljivost pa je 1.400 MW.
Korak na norveški trg ima za nas velik pomen. Predvsem kot možnost, da v državi, ki je tretja največja svetovna izvoznica energije, potrdimo svoje znanje, strokovni potencial in visoko stopnjo tehničnih standardov. Po osvojenem segmentu transformatorskih postaj, trenutno delamo na razvoju projektov s področja daljnovodov.