Elnos Severna Makedonija

Začetni korak na tržišče Makedonije je Elnos BL naredil junija leta 2009. Govorimo o projektu zamenjave 380 km klasične zaščitne vrvi z vodnikom OPGW na daljnovodih napetostnega nivoja 400, 220 in 110 kV, izvedene za »„Makedonski elektroprenosni sistem operator“ (MEPSO). To je bil začetek danes že dolgoletnega sodelovanja z MEPSO in hkrati odlično priporočilo za nadaljnje poslovne načrte na tem tržišču. Aprila 2010 je bila registrirana družba „Elnos BL“ d.o.o.e.l. Skopje − Makedonija.
Portfelj družbe “Elnos BL” na makedonskem trgu vključuje: visokonapetostni inženiring, industrijo in obnovljive vire energije.
Večino referenc smo v Makedoniji pridobili na področju gradnje in modernizacije daljnovodov do napetostnega nivoja 400 kV. Poleg že omenjenega projekta za MEPSO izpostavljamo projekt rekonstrukcije 110 kV DV Skopje – Kumanovo 1. Posebej ponosni smo na sodelovanje v projektu izgradnje prvega vetrnega parka v Makedoniji – VP Bogdanci. Na objektu smo po sistemu »ključ v roke« zgradili nov 110 kV DV Bogdanci – Valandovo.
Na tem tržišču pričakujemo v naslednjem obdobju velike izzive na področju transformatorskih postaj in daljnovodov, realizacija katerih bi pomembno prispevala k učinkovitosti in zanesljivosti makedonskega elektroenergetskega sistema.