Elnos Srbija

Elnos Srbija je ena vodilnih elektroenergetskih družb v Srbiji. Njena delež v izgradnji in modernizaciji elektroenergetskega sistema Srbije je zelo pomemben.

Med 22 letnim delovanjem je Elnos Srbija realizirala številne projekte rekonstrukcije, modernizacije in izgradnje objektov do 400 kV, ki so jo uvrstili med vodilne strokovnjake. Družba ta položaj stalno potrjuje in razvija. Posebej ponosni smo na močan zagon na segmentu obnovljivih virov energije, na katerem realizira največje projekte, ne le na področju vodne in vetrne energije, temveč tudi pionirske »zelene projekte« na področju termo energije.

Na teh objektih, pomembnih za zagotavljanje energetskih virov prihodnosti, partnersko sodelujemo s vodečimi svetovnimi podjetji in tako prenašamo v Srbijo najmodernejše tehnične rešitve in inovacije.
Naša srbska članica na domačem tržišču zagotavlja bleščečo perspektivo s pomočjo sijajnega portfelja na področju infrastrukture in proizvodnje.  V segmentu prometne infrastrukture je ena redkih družb v regiji, ki ki zmore projekte s področja kontaktnih omrežij, izvesti po sistemu »ključ v roke«. Na drugi strani je Elnos Srbija edini licenciran partner Schneider Electic za proizvodnjo transformatorskih postaj BIOSCO CS v Srbiji in regiji. S tem inovativnim izdelkom zagotavljamo sodoben razvoj sekundarnega distribucijskega omrežja.

Elnos Srbija ima izjemno pomembno vlogo na mednarodnem tržišču koncerna Elnos Group. Kot eden od dveh centrov človeških virov, sodeluje v izgradnji sodobnih elektroenergetskih sistemov ter kreiranju inovativnih rešitev za trajnostno energetsko prihodnost.