Energetska veza budućnosti

HVDC tehnologije su ključ nove energetske ere. Sasvim zaslužen jer ova revolucionarna rješenja prenose velike količine energije, na velikim udaljenostima, uz znatno manje gubitke. Ovo je naš novi HVDC zadatak.

Kao remek-djela tehnologije nove generacije, HVDC interkonekcije sve više oblikuju energetske mreže budućnosti. Njihova izgradnja jedan je od najvećih izazova energetske tranzicije. HVDC interkonekcija DolWin 5, koja će povezati novi offshore vjetropark Borkum Riffgrund 3 na visokonaponsku mrežu na njemačkoj obali, ove godine je naš novi HVDC zadatak.

HVDC DOLWIN 5 – TREĆI HVDC IZAZOV ZA ELNOS GRUPU

Nakon učešća u realizaciji dva važna HVDC poduhvata prošlog ljeta zakoračili smo  u realizaciju trećeg HVDC poduhvata – DolWin 5, interkonekciju koja će imati kapacitet 900 MW i biti dugačka 130 kilometara. Fokus naših radova je na konvertorskoj stanici Emden, u Njemačkoj, instalirane snage 900 MW i naponskog nivoa +/- 320 kV DC, u kojoj kao podizvođač kompanije Hitachi Energy realizujemo kompletne elektromontažne radove.

Između ove konvertorske stanice i offshore vjetroparka Borkum Riffgrund 3 gradi se interkonekcija DolWin 5. Ovo je prvi put da realizujemo radne zadatke na konvertorskoj stanici na izuzetno zahtjevnom njemačkom tržištu. Oprema koja se ugrađuje u ove stanice, u odnosu na konvencionalne AC stanice, dosta je gabaritnija te mnogo složenija i osjetljivija. Učešće u izgradnji još jedne energetske mreže za nove generacije donijelo nam je brojne izazove. Takvi projekti zahtijevaju drugačiji način planiranja, izvođenja i praćenja radova.

„Bilo je potrebno nekoliko mjeseci za ogroman posao pripreme projektne dokumentacije, koja je bila izuzetno sveobuhvatna. Paralelno s tim tekla je velika logistička akcija, ali i akcija nabavke nove važne opreme za ovaj projekat. Zaista smo maksimalno spremni ušli u ovaj posao i sa velikom željom da nadogradimo naše ranije znanje i iskustvo“, kaže Milenko Jajčanin, inženjer Elnos Grupe i rukovodilac gradilišta na ovom projektu.

Naš dio poslova na izgradnji konvertorske stanice obuhvatao je elektromontažne radove koji se odnose na montažu cjelokupne opreme potrebne za njen rad, ormara zaštite i upravljanja, kablovskih kanalica, zatim sistema za nadzor i upravljanje. Radovi obuhvataju i polaganje i povezivanje SN i NN kablova, mjernih i upravljačko-signalnih kablova, testiranje opreme i djelimičnu podršku prilikom puštanja u rad.

„Počeli smo izvođenje radova u oktobru 2022. godine. Lokacija konvertorske stanice je na sjeveru Njemačke, u regiji Donja Saksonija, i radi se o izrazito kišnom području, na kojem duvaju snažni vjetrovi, što nikako nisu okolnosti koje vam mogu olakšati rad. Zahtjevi u pogledu zaštite na radu i zaštite životne sredine su na vrlo visokom nivou.

Radovi se izvode disciplinovano i izuzetno profesionalno, a dnevna radna dinamika je jako dobra“, rekao je Jajčanin.

ISPOD NIVOA MORA

Mjesto na kojem se gradi konvertorska stanica nalazi se ispod nivoa mora, na lokaciji koja je ranije u bici stanovnika sa neumoljivom vodenom površinom velikim nasipom odvojena od obale Sjevernog mora. Gradilište je ogromno i prostire se na površini od 20.000 m2. Na njemu u prosjeku dnevno radi 100 radnika, a među njima tim Elnosa broji 30 ljudi.

MODERNE TEHNOLOGIJE

I na trećem HVDC projektu naš tim je izuzetno motivisan, jer radi na nečemu novom. Ekipa je fascinirana tehnikom koja je potpuno drugačija od standardnih stanica. U ovim sistemima koriste se elektronske komponente za vrlo visoke napone. Radimo na isti način kao i u Norveškoj i Crnoj Gori tako da sada pravimo novi značajan korak da dokažemo svoju spremnost i sposobnost da odgovorimo na izazove koje postavlja izgradnja HVDC interkonekcija.

„Iako smo se sa HVDC tehnologijama sretali ranije, one su, naravno, i ovaj put veliki izazov. Istakao bih da je ovo projekat u kojem se u konvertorskoj stanici prvi put koristi verzija pretvaračkih modula pete generacije, koja se montira posebnim, namjenski proizvedenim alatom. Za potrebe ovog projekta nabavili smo i vlastitu mašinu za punjenje aparata SF6 gasom, kao i analizator kvaliteta SF6 gasa. Naime, da bi visokonaponski prekidači radili funkcionalno, oni u sebi imaju SF6 gas. Usljed mogućih oštećenja tokom transporta, VN prekidači nam se dostavljaju bez gasa, a kada se montiraju, mi ih uz naše nove mašine punimo SF6 gasom“, rekao je Jajčanin.

EVROPSKI TIM ZA HVDC PROJEKTE

DolWin 5 je veliki korak naprijed u razvoju integrisanog evropskog energetskog tržišta. Ovom interkonekcijom će se prenositi električna energija u velikom kapacitetu od 900 MW, sa nultom emisijom ugljenika, što je dovoljno za napajanje oko milion domaćinstava.

Naš dio radova na gradilištu aktivno će trajati do jula 2023. Ponosni smo na realizaciju projekta na izuzetno visokom tehničkom nivou, a posebno smo ponosi na to što naši zaposleni postaju evropski tim za HVDC projekte.

TIPIČAN RADNI DAN

Svaki dan je nova mala radna misija koja počinje u ranim jutarnjim časovima za vrijeme raspoređivanja dnevnih zadataka. Nakon toga počinju radovi, a gradilište izgleda poput džinovske košnice. Samo za vrijeme podnevne pauze za ručak sve utihne na jedan sat, a onda se svako vraća svojim zadacima sve do završetka radova, oko 17 časova.

NJEMAČKA – ZELENA ENERGETSKA SILA

Cilj energetske politike Njemačke je dosegnuti 65 odsto napajanja iz obnovljivih izvora do 2030. godine. Brzorastući trend svoje čiste energetske priče u sve većoj mjeri ova zemlja dobija kroz snažnu izgradnju offshore vjetroparkova u priobalnom području Sjevernog mora. Za samo deset godina, proizvodnja energije iz vjetra na moru porasla je sa nula na 6.382 MW, što je čini drugim po veličini proizvođačem ovog vida zelene energije u svijetu.